Capsina

Ett hett läkemedel mot smärta

Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga smärttillstånd efter bältros och har då visat smärtlindrande egenskaper. Capsaicins fysiologiska verkningsmekanism ger initialt en viss irritation i huden som patienter och behandlande läkare bör vara medvetna om för att nå bästa behandlingsresultat.1

 

Smärta efter bältros är svår att behandla

Neurogen smärta, såsom smärta efter bältros, är ett av våra mest svårbehandlade smärttillstånd där hela arsenalen av analgetika i kombination med bland annat antidepressiva, antiepileptika och TNS används i terapin. Trots stora insatser från specialiserade smärtkliniker kan man inte alltid uppnå en tillfredsställande lindring av detta plågsamma smärttillstånd. Capsina är en kräm för topikal symtomatisk behandling vid postherpetisk neuralgi. Capsina innehåller capsaicin, ett extrakt som isolerats från chilipeppar.

 

Capsina påverkar substans P-depåerna

Capsaicin har ofta utnyttjats för att studera samspelet mellan nerv- och immunsystem, till exempel effektorfunktionerhos neuropeptider i afferenta sensoriska nerver. Capsaicin stimulerar nociceptiva neuron såsom A-delta- och C-fibrer och tömmer dessa på takykininer (exempelvis substans P
och neurokinin).Den exakta verkningsmekanismen hos topikalt capsaicin är inte helt klarlagd, men den analgetiska effekten är troligen medierad via uttömning av substans P i sensoriska neuron samt förhindrande av reackumulering. Substans P anses vara den viktigaste mediatorn av smärtimpulser från periferin till CNS och spelar också en viktig roll i att förmedla lokalt inflammatoriskt svar.

 

Capsina minskar smärtan efter bältros

Capsina har studerats vid behandling av smärta efter bältros. I en dubbelblind, vehikelkontrollerad studie inkluderades 143 patienter.2 Dessa hade haft sin smärta minst sex månader och de flesta av dem hade under denna tid behandlats med orala analgetika, antidepressiva eller neuroleptika,
dock med otillräcklig effekt. Efter sex veckors behandling med Capsina eller placebo utvärderades dels hela gruppen (n=131), dels de patienter
som före studien hade haft sin smärta mer än 12 månader (n=93). (Se figur.)

 

 

Direkt efter denna dubbelblinda korttidsstudie, erbjöds patienterna att delta i en öppen långtidsstudie av Capsina vilken varade i upp till 2 år (n=77). Hos de flesta patienterna (86%) upprätthölls eller förstärktes den smärtlindrande effekten under denna tid. Konklusionen i denna studie var att Capsina är en säker och effektiv behandling av smärta vid postherpetisk neuralgi.

 

Inga allvarliga biverkningar beskrivna

Absorptionen av capsaicin vid topikal applikation är okänd. Dock motsvarar applikation av två tuber Capsina kräm 0,075% per vecka (förutsatt 100% absorption) 1/4 till 1/3 av dagliga intaget av krydda i form av chilipepparfrukter (capsicum) i Indien och Thailand. Sidoeffekter är framför allt en initialt stickande eller brännande känsla i huden, vilket troligen är ett uttryck förverkningsmekanismen, dvs substans P-utflödet. Vid regelbunden användning avtar denna sidoeffekt, vilket troligen beror på att substans P-depåerna töms.2,3 Inga allvarliga biverkningar eller systembiverkningar finns beskrivna vid behandling med Capsina kräm.2,3

 

Praktiska råd vid behandling med Capsina

Lite kräm – men ofta!

Capsina bör användas 3–4 gånger dagligen för bästa effekt. Krämen appliceras i ett tunt lager på det smärtande området – och endast på oskadad hud. Undvik att få Capsina på känsliga områden som slemhinnor och nära ögonen. Händerna bör tvättas noga direkt efteråt. Att få små mängder Capsina i ögonen är inte skadligt men känns mycket obehagligt.

När märks effekten?

Det kan ta flera veckor innan patienten upplever maximal effekt av behandlingen. Viktigt för behandlingsresultatet är att Capsina används regelbundet och ofta. Effekten ökar INTE om man använder större mängd än vad som rekommenderats.

Det kan kännas hett

Det är vanligt att patienter som behandlas med Capsina upplever en känsla av värme eller hetta på det behandlade området. Denna känsla avtar eller försvinner så småningom. Det tar längre tid innan värmekänslan försvinner om man inte stryker på Capsina 3-4 gånger dagligen.

 

Beställ material

Här kan du som vårdgivare beställa produktinformation och informationsmaterial till dina patienter. Beställ material genom att fylla i kontaktformuläret här.

Materialen finns även tillgängliga för nedladdning. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner material.

Capsina produktinformation

Capsina patientinformation

 

Sidan uppdaterades 2017-05-29


1. Läkemedelsverket. Capsina (kapsaicin). Information från Läkemedelsverket 1997; 8(3):33-34.
2. Watson CPN, Tyler KL, Bickers DR et al. A randomized vehicle-controlled trial of topical capsaicin in the treatment of postherpetic neuralgia. Clin Ther 1993; 15(3):510-526.
3. Bernstein JE, Korman NJ, Bickers DR et al. Topical capsaicin treatment of chronic postherpetic neuralgia. J Am Acad Dermatol 1989; 21:265-270.